ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 221 คน