ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คูมือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 ก.ค. 2563
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 ก.ค. 2562
3 สถิติผู้มารับบริการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 พ.ย. 2561
4 ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 ก.ย. 2560
5 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
296
03 ธ.ค. 2555
6 ประชาสัมพันธ์งบเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
332
03 ธ.ค. 2555
7 ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย 1 ตค 54 -30 กย.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
03 ธ.ค. 2555
8 คำแถลงนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
338
30 พ.ย. 2555
9 แผนอัตรากำลังพลังงานจ้าง 4 ปี ปีงบประมาณ 2556-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
28 ก.ย. 2555
10 รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
07 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2