ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติผู้มารับบริการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 พ.ย. 2561
2 ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 ก.ย. 2560
3 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 ธ.ค. 2555
4 ประชาสัมพันธ์งบเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 ธ.ค. 2555
5 ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่าย 1 ตค 54 -30 กย.55 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
03 ธ.ค. 2555
6 คำแถลงนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
287
30 พ.ย. 2555
7 แผนอัตรากำลังพลังงานจ้าง 4 ปี ปีงบประมาณ 2556-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
28 ก.ย. 2555
8 รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
07 ก.ย. 2555
9 รายงานรายรับรายจ่ายเดือน กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
06 ส.ค. 2555
10 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ ที่ 2/2555 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
29 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1