ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 ต.ค. 2564
2 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 เม.ย. 2564
3 สรุปรายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 พ.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ต.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ต.ค. 2563
6 คูมือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
138
23 ก.ค. 2563
7 ประกาศ การใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่างๆ ตามที่อบต.ยะรม ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ก.ค. 2563
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
148
30 ก.ค. 2562
9 สถิติผู้มารับบริการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 พ.ย. 2561
10 ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2