ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ต.ค. 2564
2 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 เม.ย. 2564
3 สรุปรายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ย. 2563
4 ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ต.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ต.ค. 2563
6 คูมือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 ก.ค. 2563
7 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ก.ค. 2562
8 สถิติผู้มารับบริการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 พ.ย. 2561
9 ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 ก.ย. 2560
10 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
311
03 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2