ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ต.ค. 2564
2 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ก.ย. 2564
3 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 เม.ย. 2564
4 สรุปรายงานผลผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 พ.ย. 2563
5 ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 ต.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 ต.ค. 2563
7 คูมือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
190
23 ก.ค. 2563
8 ประกาศ การใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่างๆ ตามที่อบต.ยะรม ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
08 ก.ค. 2563
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
309
30 ก.ค. 2562
10 สถิติผู้มารับบริการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
235
23 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2